20 C
Sakarya
Pazartesi, Eylül 21, 2020
Yazar: Mücahit Özdemir İslami finans denildiğinde akla ilk gelen kurumlar İslami bankalar, yani ülkemizdeki adı ile katılım bankalarıydı. Ancak son yıllarda İslami finans sektöründe meydana gelen gelişmeler ile katılım bankalarının yanı sıra farklı kurumsal yapılar da gündemimize girdi. Sukuk, İslami endeksler gibi örnekler bunlardan bazıları. Kurumlardaki bu genişleme İslami finansın...
Editörler: Faisal M. Atbani, Cristina Trullols Çeviri: Ali Can YENİCE Finansal sistem, kriz üretmeye devam ederken toplumun geniş bir kesimi bedelini ödemek zorunda kalıyor. Örneğin, 2008 krizinde küçük bir azınlığın açgözlülüğü sebebiyle toplumların neredeyse tamamının refah seviyesinin düşmesi, telafisi mümkün olmayan toplumsal sorunlara yol açtı. Bu noktada “Finansal sistem neyi amaçlamaktadır?”...
Çeviri: İsmail BEKTAŞ Bu çalışma Abraham Udovitch’in Orta Çağ ve Yakın Doğu’nun iktisadi ve sosyal hayatı üzerine yaptığı akademik çalışmaların en önemli ürünlerinden biridir. Nitekim konuya dair kaleme alınan müteakip çalışmalarda Udovitch’in eserine yapılan atıflar bu kanaati destekler niteliktedir. Eser genel anlamda İslam’ın Orta Çağ’da Hanefi, Mâlikî ve Şâfiî mezhepleri...
Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi Bu kitap 20 Mayıs 2016 tarihinde Sakarya Üniversitesi İslam ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun iş birliği ile düzenlenen “ Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman” başlıklı çalıştayda sunulan tebliğler ile panellerdeki konuşmaların çözümlerinden oluşmaktadır. Söz konusu çalıştayda ülkemizde...
Kripto Para Birimleri Kripto paralar son günlerde adını sıkça duyduğumuz bir fenomen haline geldi. Özellikle Bitcoin ve onunla beraber diğer kripto paraların da çok hızlı bir şekilde değer kazanması, ilgili ilgisiz tüm kesimlerin kripto paralara karşı merakını uyandırdı. Teknolojinin; ekonomi ve finans dünyasına sağladığı bu yenilik; ilgili kesimlerce, felsefesine uygun...
Karz-ı Hasenin Kurumsallaşması Faizli borcun toplumun tüm kesimlerini böylesine kıskacına aldığı bir dünyada iktisadi işlemlerde adaleti ve borcun bir tahakküm aracı olmaktan çıkarılmasını savunan İslam iktisadı, karz-ı haseni teşvik etmektedir. Bireysel olarak gerçekleştirilen karz-ı hasen işlemlerinin yanında, karz-ı hasenin kurumsal bir yapıya kavuşması ve yaygınlaştırılması insani bir yaşam arzulayan tüm...
Zekâtın Kurumsallaşması: Dünya Uygulamaları ve Türkiye için Model Önerisi Müslümanların zekâtla olan irtibatı gün geçtikçe azalmış ve neredeyse kopma noktasına gelmiştir. Zekâtı aslına uygun olarak hesaplayıp, hak edenlere ulaştıranların sayısında azalma olduğu görülmektedir. İslam ülkelerinin sahip olduğu zekât potansiyeli kolaylıkla gelir dağılımındaki bozuklukları ve fakirlik problemini ortadan kaldırabilecekken, zekâtın günümüzde...
İslam İktisadı Üzerine Söyleşiler İslam'ın iktisadi görüşünün ne olduğu, bir ekonomik sistem sunup sunmadığı, insanların ihtiyaçlarına ne gibi çözümler ürettiği, tarihsel olarak Müslümanların hangi kurumlar üzerinden ekonomiyle ilgili faaliyetlerini yürüttüğü gibi birçok konu uzun zamandır farklı kesimler tarafından tartışılmış ve hâlâ tartışılmaya devam etmektedir. Sadece teorik çabalar değil uygulamaya dönük...
İslam Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı "Günümüz İktisadî Meseleleri ve Klasik Fıkıh Mirasımız" 14’üncü İslam Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon toplantısı, SAÜ İlahiyat Fakültesi’nde düzenlendi. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen “Günümüz İktisadî Meseleleri ve Klasik Fıkıh Mirasımız” başlığını taşıyan, İslam Hukuku...

Tekafül

Tekafül (İslami Sigortacılık) İslam toplumu tarihinde akile ve lonca sandıkları gibi yöntemlerle karşılanan kişilerin maruz kalabileceği zararlara karşılık korunma ihtiyacı, modern finans sektöründe sigortacılık faaliyetleri ile sağlanmaktadır. Ancak günümüzdeki konvansiyonel sigortacılık işlemlerinin İslami açıdan çeşitli sakıncaları olması; ğarar, meysir ve faiz içermesi; 1980'lerde dünyada tekâfül adıyla bilinen İslami sigortacılık sisteminin...
İslami Finansta Ürün Geliştirme ve Fetva Süreçleri Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) İslam Ekonomisi ve Finansı (İEF) EABD tarafından organize edilen çalıştay serisinin üçüncüsü SBE ve yeni kurulan İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama kitap ve Araştırma Merkezi tarafından Aralık ayında organize edilen üçüncü çalıştayın konusu “İslami Finansta Ürün Geliştirme...

ICISEF 2015 Proceedings

Bildiriler kitabını indirmek için resimlere tıklayınız..