İSLAM İKTİSADI ÇERÇEVESİNDE COVID-19 SALGIN SÜRECİ VE SONRASI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

0
704

İSEFAM ÇALIŞTAYLARI 14:

İSLAM İKTİSADI ÇERÇEVESİNDE COVID-19 SALGIN SÜRECİ VE SONRASI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Sakarya Üniversitesi İSEFAM’ın düzenlemiş olduğu Çalıştaylarda; İslam Ekonomisi ve Finansı alanını ilgilendiren güncel sorunların masaya yatırıldığı, alanında uzman akademisyen, sektör temsilcileri ve kamu otoritelerinden temsilcilerin bir araya geldiği bir platform oluşturulmaktadır. İSEFAM Çalıştaylarının 14.sü “İSLAM İKTİSADI ÇERÇEVESİNDE COVID-19 SALGIN SÜRECİ VE SONRASI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI” başlığı altında gerçekleştirilecektir.

2019 yılında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüsünün dünya çapına yayılması ve salgın halini alması başta insan sağlığı olmak üzere iktisadi ve sosyal olarak tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Başta hanehalkları olmak üzere, özel sektör kurumları ve kamu sektörü gibi tüm ekonomik birimler salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla çeşitli önlemler almış olsa da, salgın süreci devam etmektedir.

İslam ekonomisinin sahip olduğu ve önemini vurguladığı değerler üzerinden salgın dönemlerinde insanlığa sunacağı çözüm önerilerine tüm dünyanın ihtiyacı olduğu aşikardır.

Bu çerçevede hem tarihsel tecrübeleri hem günümüz ihtiyaç ve çözümlerinin bir envanterini oluşturmak amacıyla İSEFAM, bu 14. Çalıştayın konusunu bu alanda yaşanan ve yaşanmakta olan gelişmelere hasretmiştir.

Bu amaçla düzenlenen 14. Çalıştayda  ele alınacak konular başlıklar halinde aşağıda yer almaktadır. Başlıklara ilave olarak farklı çalışmalara da yer verilmesi planlanmakta olup, bu kapsamda İslam İktisadı ile Covid19 Salgın sürecini ilişkilendiren çalışmaları olan araştırmacıların da tebliğ göndererek çalıştaya katkı sunmaları beklenmektedir.

Şimdiden değerli katkılarınız için teşekkürlerimizi arz ederiz.

KONU BAŞLIKLARI

  • Salgının Genel Ekonomiye Etkileri
  • Salgın Döneminde Katılım Bankaları
  • Salgın Dönemi Sosyal Politikalar: Yaklaşım ve Uygulamalar
  • Salgın Döneminde Reel Ekonomi
  • Salgın Dönemi Yaşanan Sorunlar ve İslam Ekonomisi ve Finansının Çözüm Önerileri

NOT:

  • Çalıştaya İslam İktisadı çerçevesinde Covid 19 ile ilişkili sınırlı sayıda tebliğ kabul edilecektir.
  • Tam metin tebliğ metinleri 8000 kelimeyi geçmemeli ve özgeçmişle birlikte isefam@sakarya.edu.tr adresine ulaştırılmalıdır.
  • Çalıştayda sunulan tebliğler kitap olarak yayınlanacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

  • Tam Metin Son Gönderim Tarihi : 15 Ocak 2021
  • Çalıştay Tarihi : 24 Şubat 2021

Özet Kitapçığı: Özet Kitapçığı

Kayıt formu: https://forms.gle/eDxkR5LwUWdww2kn9

Çalıştay Programı: