Arş. Gör. Dr. Mücahit ÖZDEMİR

0
2252

2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu. 2010-2014 yılları arasında Albaraka Türk Katılım Bankası, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’nde çalıştı. 2013 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık Bölümü yüksek lisans programını tamamladı. Sakarya Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Finansı EABD’da doktorasına devam etmekte olan Özdemir, Nisan 2016-Eylül 2017 tarihleri arasında İngiltere’de Durham Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Merkezi’nde misafir akademisyen olarak bulundu. Aynı zamanda Durham Üniversitesi Islamic Finance and Management programından master derecesi aldı. 2014 yılı Aralık ayından itibaren Sakarya Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Finansı EABD’da araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmekte, Kasım 2017’den bu yana da İSEFAM müdür yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Araştırma Alanları: İslami Bankacılık, İslami Mikrofinans, Kurumsal Yönetim

Tez: “Islamic Ethical Identity and Financial Performance Nexus in Islamic Banks: Expanded Maqasid Al-Shari’ah Approach”, Durham University, 2017. Danışman: Prof. Dr. Mehmet Asutay

Proje: Gençler İslami Finansı Öğreniyor ve Uyguluyor, PESA, Şubat-Ağustos 2018

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Özdemir, M., & Özdemir, Ö. (2017). Bridging the Gap: The Restitution of Historical Cash Waqf Through Vakıf Participation Bank. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 3(2).

Özdemir, M., & Savaşan, F. (2017). Katılım Bankaları İçin Bir İslami Mikrofinans Programı Örneği: Bangladeş İslam Bankası Kırsal Kalkınma Programı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

Alanında Ulusal Yayımlanan Kitap Editörlüğü

Kaya, Süleyman; Özdemir, Mücahit; Genç, Abdullah Talha,”Karz-ı Hasenin Kurumsallaşması”, Ensar Neşriyat, 2019.

Kitap Bölümü

Yas, M., Aslan, H., & Ozdemir, M. (2018). Modern History of Islamic Finance and a Strategic Roadmap for Its Development in Turkey, in Turkish Economy (pp. 213-238). Palgrave Macmillan, Cham.

Özdemir, Ö., & Özdemir, M. (2018). A New Institutional Model Proposal for Relief Organizations in Turkey: Introducing Charity Shops, in Disadvantageousness, Social Work and Religion.  Cambridge Scholars Publishing.

Aslan,H. ve Özdemir, M. (2018). İslami Finans Uygulamaları. İçinde: Görmüş, Ş. (Ed.) Yeni Başlayanlar İçin İslami Finans, ISBN:978-605-68010-3-7, (Yayın No: 4344993).

Özdemir, M. & Aslan, H. (2017). AK Parti Döneminde Türkiye’de İslami Finansın Gelişimi: “Üvey Evlatlık”tan “Stratejik” Sektöre Dönüşüm, içinde AK Parti’nin 15 Yılı: Ekonomi. SETA Yayınları.

Kitap Değerlendirmeleri

Özdemir, M. (2016). Kitap Tanıtımı: Shari ‘a-Compliant Microfinance/S. Nazim Ali. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 30(70), 1-7.

Özdemir, M. (2015). Kitap Tanıtımı: Katılım Bankacılığı Felsefesi, Teorisi ve Türkiye Uygulaması, Hüseyin Tunç. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1).

Rapor-Analiz

Özdemir, M. & Aslan, H. (2018). The Political Economy of the Transformation of Islamic Finance in Turkey, SETA.

Özdemir, M., & Aslan, H. (2017). Türkiye’de İslami Finansın Dönüşümünün Ekonomi Politiği, SETA Yayınları.

Savaşan, F., & Özdemir, M. (2015). Bankacılığa Yeni Soluk: Kamu Katılım Bankaları. Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi.

Özdemir, M. (2016). Brexit ve İslami Finans. Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi.

Akademik Dergilerde Editörlük

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies Editör Yardımcısı