0
309

İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) 12 Aralık 2018’de Sakarya Üniversitesi Rektörlük Senato Salonunda saat 09:00’da “Klasik Fıkıhta Garâr ve Günümüzdeki İktisadi İşlemlere Etkisi” adlı çalıştay düzenleyecektir.
Klasik fıkıhta garâr üzerine çalışmalar mevcuttur.  Garârın günümüzdeki iktisadi işlemlere çeşitli yönlerden etkisi bulunmaktadır.  Bu çalıştay ile başta fıkıhta garârın mahiyeti ve sonuçları tartışılacak, ardından türev işlemler başta olmak üzere günümüzde birçok işlemde karşılaşılan garâr kavramı, alanında uzman akademisyenler tarafından ele alınacaktır ve günümüz iktisadi işlemlerine olan etkisi ortaya konulacaktır. Daha sonra satım akdinde kabzın gerçekleşmemesine bağlı garâr ve sonuçları tartışılacaktır. Son olarak garâra yeni bir yaklaşım önerisi sunulacaktır. Çalıştay lisanüstü katılımcılara yöneliktir, katılım için lütfen tıklayınız.